Informacje bieżące

8 września 2015

Obchody 60 lecia istnienia Cechu

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się uroczystym przemarszem ze sztandarami do kościoła pw. św. Marii Magdaleny na Mszę Św. Następnie uczestnicy udali się do Restauracji Huta Paprocka w Tychach-Paprocanach gdzie zostały wręczone odznaczenia, dyplomy, podziękowania i grawertony. Wiele osób uczestniczących w obchodach otrzymało najważniejsze odznaczenia Związku Rzemiosła Polskiego oraz listy gratulacyjne od ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Cech w tym dniu otrzymał z rąk Michała Wójcika, Dyrektora Naczelnego Izby Rzemieślniczej w Katowicach, Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Na uroczystości przybyło wielu gości m.in. Posłowie, Radni Sejmiku Wojewódzkiego, przedstawiciele władz miasta wraz z Prezydentem Miasta Tychy, Starosta Bieruńsko-Lędziński, Prezes Zarządu, Dyrektor oraz Wicedyrektor Izby Rzemieślniczej w Katowicach, delegacje Cechów z naszego województwa z Gliwic, Zabrza, Katowic, Zawiercia, Mikołowa, Żor, Wodzisławia Śląskiego, Sosnowca i Rudy Śląskiej, dyrektorzy szkół zawodowych.

Po części oficjalnej odbył się poczęstunek oraz zabawa taneczna.


Wydarzenia