Informacje bieżące

29 maja 2020

Od 1 czerwca 2020 powrót pracowników młodocianych klas III

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (28.05.2020 roku Poz. 953) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, od 1 czerwca 2020 roku dopuszcza się udział w zajęciach praktycznych uczniów klas programowo najwyższych (klasa III) będących pracownikami młodocianymi, którzy wyrazili zgodę lub w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodziców/opiekunów prawnych do ich udziału w zajęciach praktycznych.

http://monitorpolski.gov.pl/D2020000095301.pdf

Uczniowie którzy nie wyrazili zgody na udział w zajęciach praktycznych oraz uczniowie klas 1 i 2 pozostają zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do 7 czerwca 2020.

Aktualności