Informacje bieżące

18 sierpnia 2017

Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w imieniu Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się w sobotę, 2 września 2017 roku.
Harmonogram Pielgrzymki:
9:30 Droga Krzyżowa od Kaplicy Piłata;
11:30 Formowania kolumny pocztów sztandarowych oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Św. Jana Pawła II;
12:00 Uroczysta Msza Święta w intencji Rzemieślników i ich rodzin,
po Mszy Świętej na dziedzińcu klasztornym odbędzie się Piknik „Razem przy jednym stole”.
Zgłoszenia udziału przyjmowane są bezpośrednio w Cechu (drogą pocztową na adres ul. Jagiellońska 6 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, telefonicznie pod numerem 33 8766 321 lub drogą elektroniczną na adres e-mail cech@meble.kalwaria.pl).
Aktualności