Informacje bieżące

5 czerwca 2020

Przedłużenie czasu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 28 czerwca 2020‼️

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 3 czerwca 2020 poz. 990 pracownik młodociany zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia pracy do dnia 28 czerwca 2020❗️
 
Przypominamy, że uczniowie klas 3, po wyrażeniu zgody, mogą uczestniczyć w zajęciach praktycznych 😀 (Rozporządzenie z dnia 28 maja 2020 r. poz 953)
Aktualności