Informacje bieżące

2 grudnia 2016

SPOTKANIE SEKCJI MOTORYZACYJNEJ

W dniu 21 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie sekcji motoryzacyjnej. Spotkanie prowadziła Starszy Cechu pani Danuta Pietras przy współudziale członków zarządu Cechu. Głównym punktem zebrania były wybory sekcyjnego. W głosowaniu niejawnym Przewodniczącym sekcji ponownie został pan Jan Drozdek. Na Zastępcę Przewodniczącego wybrano pana Andrzeja Forreitera a Skarbnikiem sekcji został pan Zbigniew Kierat.

Na spotkaniu przyjęto regulamin sekcji branżowej, odczytano sprawozdanie z działalności sekcji, dyskutowano o bieżących sprawach branży, o ciekawych pasjach naszych rzemieślników ale również o problemach firm działających legalnie, podczas gdy wiele firm działa w szarej strefie.

Spotkanie sekcji przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze, było również okazją do zawarcia nowych znajomości.

 

Aktualności, Wydarzenia