Informacje bieżące

2 grudnia 2016

SPOTKANIE SEKCJI OGÓLNOBUDOWLANEJ

W dniu 23 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie sekcji ogólnobudowlanej którą tworzy branża budowlana, drzewna oraz elektryczna. Spotkanie prowadziła Starszy Cechu pani Danuta Pietras przy współudziale członków zarządu Cechu. Na spotkaniu odbyły się wybory nowego Przewodniczącego którym został pan Marian Czempas. Zastępcą Przewodniczącego został pan Karol Jakubek a Skarbnikiem pan Jerzy Mantaj.

Na spotkaniu przyjęto regulamin sekcji branżowej, odczytano sprawozdanie z działalności sekcji, dyskutowano o bieżących sprawach branży.

Spotkanie sekcji przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze, było również okazją do zawarcia nowych znajomości.

Aktualności, Wydarzenia