Informacje bieżące

2 grudnia 2016

SPOTKANIE SEKCJI SPOŻYWCZEJ

W dniu 23 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie sekcji spożywczej którą tworzą piekarze, cukiernicy oraz zakłady gastronomiczne. Spotkanie prowadziła Starszy Cechu pani Danuta Pietras przy współudziale członków zarządu Cechu. Na spotkaniu odbyły się wybory nowego Przewodniczącego którą została pani Stanisława Łapeta. Zastępcą Przewodniczącego został pan Joachim Pinocy a Skarbnikiem pan Stanisław Klimczok.

Na spotkaniu przyjęto regulamin sekcji branżowej, odczytano sprawozdanie z działalności sekcji, dyskutowano o bieżących sprawach branży oraz o zainteresowaniach naszych rzemieślników.

Spotkanie sekcji przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze, było również okazją do zawarcia nowych znajomości.

Aktualności, Wydarzenia