Informacje bieżące

22 marca 2018

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY

W dniu 9 kwietnia 2018 tj. poniedziałek o godzinie 9.00 w budynku Cechu zostanie przeprowadzony kurs z pierwszej pomocy, który będzie prowadzony przez wykwalifikowanego ratownika medycznego.

Przypominamy że zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 i 2 KP: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.”

Jest obowiązkiem pracodawcy, aby na zakładzie pracy była obecna przynajmniej jedna osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Program szkolenia:

  • Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  • Ocena ilości i stanu poszkodowanych
  • Wzywanie pomocy
  • Udzielanie pomocy do czasu przybycia pomocy medycznej
  • Pacjent nieprzytomny z zachowanym krążeniem i oddychaniem, pozycja boczna ustalona
  • Pacjent nieprzytomny z zaburzeniami oddychania i/lub krążenia, podstawowe podtrzymywanie życia, ABC resuscytacji krążeniowo- oddechowej RKO
  • Postępowanie w ataku serca, astmie, padaczce, niedocukrzeniu
  • Postępowanie w urazach: klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa i kości, krwotokach, oparzeniach, odmrożeniach, zadławieniu i we wstrząsie
  • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  • Ewakuacja poszkodowanych

Koszt szkolenia to 70,00 zł. Prosimy o zapisy w biurze Cechu, liczba miejsc ograniczona.

Aktualności