Informacje bieżące

18 czerwca 2019

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach

17 czerwca 2019 w siedzibie Cechu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach.
Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach reprezentowała Dyrektor Naczelny Izby, pani Beata Białowąs.

W tym roku odznaczenia przyznano następującym rzemieślnikom:

Srebrną Odznakę Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle otrzymały: pani Anna Dyjas oraz pani Renata Żurawik.

Honorową Odznakę Rzemiosła Śląskiego otrzymali: pan Marek Feluś, pan Janusz Zazula oraz pan Tomasz Liszka – długoletni informatyk Cechu.

Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymały: pani Justyna Gach oraz pani Bożena Bieszyk.

Dyplom z okazji jubileuszu 20 lat członkostwa w naszym Cechu otrzymał pan Andrzej Chwalczyk.

Podczas zebrania wręczono nagrody laureatkom 26. Wojewódzkiego Konkursu Uczniów Fryzjerstwa w Katowicach oraz gratulacje ich mistrzyniom, pani Annie Dyjas oraz pani Justynie Musioł-Łosiak, za mistrzowskie przygotowanie do konkursu.

Gratulujemy wyróżnionym a wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie.

Galeria, Wydarzenia