Informacje bieżące

9 czerwca 2017

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

W dniu 5 czerwca 2017r. w budynku Cechu w Tychach ul. Damrota 66 odbyło się WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE członków Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości, na którym zrzeszeni Rzemieślnicy dokonali wyboru Starszego Cechu, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

 

Starszym Cechu  została wybrana jednogłośnie Danuta Pietras.

Pozostali Członkowie Zarządu Cechu to:

Zbigniew Kierat  – I Podstarszy,

Andrzej Chwalczyk– II Podstarszy,

Stanisław Klimczok – Sekretarz,

Grzegorz Górnik – Skarbnik,

Jan Drozdek – Członek,

Stanisława Łapeta – Członek

Zastępcami Członków Zarządu zostali: Andrzej Forreiter, Karol Jakubek, Joachim Pinocy.

 

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano:           

Przewodnicząca – Danuta Wróbel

Członkowie: Mariusz Błasiak, Jerzy Mantaj, Piotr Olejarczyk, Michał Pluta.

 

 

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano:

Przewodniczący – Karol Jakubek

członkowie: Bożena Bieszyk, Joachim Pinocy, Bożena Ryguła

Na nasze Walne Zgromadzenie przybyli Prezes Zarządu  Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Pan Jan Klimek oraz Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej  Pani Beata Białowąs.

 

Wręczono dyplomy dla naszych rzemieślników z okazji przynależności do Cechu. Swoje jubileusze obchodzili w tym roku:

 

Włodzimierz Poźniak – 40 lat

Danuta Pietras – 35 lat

Zygmunt Dukat – 35 lat

Piekarnia Henryk Ścierski, Paweł Hachuła – 30 lat

Adam Żogała – 25 lat

Andrzej Forreiter – 20 lat

Mirosław Krzystolik – 20 lat

Zdzisława Jachulska – 15 lat

Stanisława Łapeta – 15 lat

Jan Kasprzyk – 15 lat

Anna Dyjas – 10 lat

Katarzyna Harańczyk – 10 lat

Sylwia Laskowska – 10 lat

Renata Żurawik – 10 lat

 

Honorową Odznaką Rzemiosła woj. śląskiego zostali wyróżnieni: 

Teresa Borys, Sylwia Laskowska, Justyna Musioł-Łosiak, Magdalena Wolnik, Małgorzata Kierat, Danuta Sitko oraz Janusz Zazula.

Honorową Odznaką Rzemiosła zostali wyróżnieni:

Marian Czempas i Jan Kasprzyk.

a Srebrną Odznakę za szkolenie uczniów otrzymał w tym roku Stanisław Klimczok szkolący uczniów w zawodzie piekarz.

 

Ponadto nasze uczennice Beata Ryngiel oraz Klaudia Dyka, laureatki konkursów fryzjerskich, zostały wyróżnione dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi. Wyrazy uznania były skierowane do mistrzyni szkolącej dwie zdolne uczennice, Pani Anny Dyjas.

Aktualności, Wydarzenia