Informacje bieżące

22 maja 2020

WAŻNE!!! Do 7 czerwca 2020 przedłużenie czasu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 roku Poz. 871 zostaje przedłużony czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 7 czerwca 2020 roku.

 

Zgodnie z zapisami tego Rozporządzenia pracodawca do 7 czerwca 2020 roku zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Aktualności