Informacje bieżące

6 kwietnia 2018

Wieczór Kolędowy 2018

~ WIECZÓR KOLĘDOWY ~

 

W dniu 9 stycznia 2018 roku w budynku Cechu odbył się „XVIII Wieczór Kolędowy”, coroczna zabawa karnawałowa, która jest również okazją do spotkania się członków Cechu z przedstawicielami władz samorządowych wspierających lokalne rzemiosło i przedsiębiorczość.

 

Tegoroczny Wieczór Kolędowy zaszczycili swoją obecnością: Michał Wójcik – Wiceminister Sprawiedliwości, Andrzej Dziuba – Prezydent Miasta Tychy, Igor Śmietański – Z-ca prezydenta Miasta Tychy, Jan Klimek Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Katowicach, Katarzyna Ptak – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, Zbigniew Gieleciak – Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, Maciej Gramatyka – Przewodniczący Rady Miasta Tychy, Barbara Konieczna – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tychy, Michał Kasperczyk – Radny Miasta Tychy.

Poseł Ewa Kołodziej przesłała list z podziękowaniem za zaproszenie, gdyż niestety nie mogła przybyć.

 

Imprezę rozpoczął koncert chóru Presto Cantabile pod dyrekcją Dominiki Kawiorskiej. Goście wysłuchali utworów z różnych stron świata oraz standardów muzyki rozrywkowej.

 

Zgodnie z tradycją Starszy Cechu poprosiła zaproszonych gości na parkiet do wspólnego odśpiewania kolędy „Wśród Nocnej Ciszy”. Na tym zakończyła się część oficjalna a po niej rozpoczęła się zabawa na parkiecie przy Zespole Nostrado. Uczestnicy Wieczoru Kolędowego bawili się wyśmienicie do późnych godzin nocnych a w przerwach od tańca mieli możliwość popisać się swoimi umiejętnościami wokalnymi podczas karaoke.

Aktualności, Wydarzenia