W siedzibie Cechu:

Umowy o pracę

Corocznie są spisywane umowy o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu.

Egzaminy próbne

Organizowane są egzaminy próbne oraz kończące naukę egzaminy czeladnicze w zawodzie fryzjer.

Wnioski

Pracownicy pomagają przygotowywać wnioski o wypłatę refundacji za kształcenie pracowników młodocianych.

Bezpłatne doradztwo prawne

Pracodawcy, uczniowie i ich rodzice mają zapewnione bezpłatne doradztwo prawne.

Jesteśmy z Wami ponad 60 lat.

Aktualności

ZMARŁ WIELOLETNI CZŁONEK CECHU ROBERT CHWALCZYK

Z przykrością informujemy, że zmarł jeden z najbardziej znanych tyskich rzemieślników, Robert Chwalczyk. Pan Robert swój zakład stolarski założył w 1967 r. Był wieloletnim członkiem Cechu, członkiem Zarządu oraz doskonałym nauczycielem zawodu. Wyszkolił ponad 50 uczniów na czeladników i mistrzów w zawodzie stolarz. Pogrzeb śp. Roberta Chwalczyka odbędzie się w czwartek 1 lipca o godz. […]

Aktualności

Od 26 kwietnia uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze

Szanowni Państwo,   Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.   Młodociani pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i  będący uczniami  klas I-III  w najbliższym tygodniu w wyznaczone dni tygodnia,  zgodnie ze szkolnym planem nauczania, powinni stawić się u pracodawców. […]

Aktualności

Ważne – zawieszenie praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych od 29 marca do 11 kwietnia

Od 29 marca br. weszły w życie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty którymi została również objęta praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników! Od 29 marca do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą uczęszczać na zajęcia praktyczne u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy❗ Więcej informacji:  […]

Aktualności