W siedzibie Cechu:

Umowy o pracę

Corocznie są spisywane umowy o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu.

Egzaminy próbne

Organizowane są egzaminy próbne oraz kończące naukę egzaminy czeladnicze w zawodzie fryzjer.

Wnioski

Pracownicy pomagają przygotowywać wnioski o wypłatę refundacji za kształcenie pracowników młodocianych.

Bezpłatne doradztwo prawne

Pracodawcy, uczniowie i ich rodzice mają zapewnione bezpłatne doradztwo prawne.

Jesteśmy z Wami ponad 60 lat.

Aktualności

25 czerwca 2020

Powrót pracowników młodocianych na zajęcia praktyczne od 29.06.2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało w dniu dzisiejszym oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów – młodocianych pracowników. Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie […]

Aktualności
2 czerwca 2020

Nauka zdalna do 26 czerwca 2020

W poniedziałek, 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego wypoczynku. Wskazał, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych. Szef MEN zapowiedział ponadto, że nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono […]

Aktualności