W siedzibie Cechu:

Umowy o pracę

Corocznie są spisywane umowy o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu.

Egzaminy próbne

Organizowane są egzaminy próbne oraz kończące naukę egzaminy czeladnicze w zawodzie fryzjer.

Wnioski

Pracownicy pomagają przygotowywać wnioski o wypłatę refundacji za kształcenie pracowników młodocianych.

Bezpłatne doradztwo prawne

Pracodawcy, uczniowie i ich rodzice mają zapewnione bezpłatne doradztwo prawne.

Jesteśmy z Wami ponad 60 lat.

Aktualności

17 marca 2020

BIURO CECHU ZAMKNIĘTE

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, biuro Cechu zostaje tymczasowo ZAMKNIĘTE. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy: biuro@cech.tychy.pl  

Aktualności
13 marca 2020

WAŻNY komunikat MEN dot. zwolnienia uczniów z obowiązku świadczenia pracy!

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji ukazał się ważny komunikat w sprawie pracowników młodocianych! Treść komunikatu: W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia […]

Aktualności