Najważniejsze Adresy

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
(informacje o kursach, egzaminach czeladniczych i mistrzowskich, przepisy prawne, certyfikaty, targi, informacje z regionu)
pl. Wolności 12
40 – 078 Katowice
tel.: 32 259-62-61 do 5, kursy 32 781-06-56
faks: 32 258-87-38
www: www.ir.katowice.pl

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa, skr. poczt. 135
tel.: 22 831-14-61
www: www.zrp.pl

Serwisy Branżowe

Fryzjerstwo www.fryzjerpolski.pl
Serwer kosmetyki www.kosmetyka.pl
Serwis polskich kosmetyczek i kosmetologów www.kosmetyczki.net
Serwis Jubilerski www.jubiler.pl
Stowarzyszenie Bursztynników www.sbp.org.pl
Gastronomia www.papaja.pl
Gastronomia Polska on-line www.gastronomie.pl
Hotel, restauracja, catering, gastronomia www.gastrona.pl
Grupa inteligentnego budownictwa www.gib.org.pl
Instalacje elektryczne www.inel.pl
Strona elektryków www.ise.pl
Lakiernictwo, serwis branżowy www.lakiernictwo.pl
Motoryzacja www.motoryzacja.net
Serwis branży szklarskiej www.szklarz.pl
Serwer branży poligraficznej www.poligrafia.com
Kowalstwo polskie www.kowalstwopolskie.pl
Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy www.parkieciarzepolscy.com.pl
Promocja wykonawców www.wykonawcy.pl 

Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
(podatki, prawo pracy,dzienniki ustaw, monitory polskie, podatek VAT, przepisy, wskaźniki, unia europejska, dopłaty dla przedsiębiorców, a także kursy walut, niektóre gazety on-line)

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa, skr. poczt. 135
tel.:  22 831-14-61
www: www.zrp.pl

Polska Agencja Rozwoju Pprzedsiębiorczości www.parp.gov.pl
(Dotacje Phare, informacje o Unii Europejskiej, dofinansowanie przedsiębiorczości, certyfikaty itp.)

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
ul. Szucha 25
00-918 Warszawa
tel.: 628-04-61, 629-72-41
www: www.men.gov.pl
e-mail: minister@menis.gov.pl

Urzędy Miasta

Urząd Miasta w Tychach
al. Niepodległości 49
tel.: 32 776-33-33
www: www.umtychy.pl

Urząd Miasta w Bieruniu
Rynek 14
tel.: 32 216-40-35
www: www.bierun.pl

Urząd Miasta w Lędzinach
ul. Lędzińska 55
tel.: 32 216-65-11, 32 216-62-91
www: www.ledziny.pl

Urząd Miasta W MikołowieRynek 16
tel.: 32 226-22-18, 32 226-23-90
www: www.mikolow.pl

Urząd Miasta w Pszczynie
Rynek 2
tel.: 32 210-11-55, 32 210-32-86
www: www.pszczyna.pl

Urzędy Skarbowe

Urząd Skarbowy w Tychach
al.Niepodległości 60
tel.: 32 325-11-00
www: www.isnet.katowice.pl/US/tychy.htm

Urząd Skarbowy w Pszczynie
ul. 3-go Maja 4
tel.: 32 210-40-49, 32 210-40-49 wew. 217

Zakłady Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tychach
ul. Gen. De Gaulle’a 16
tel.: 32 227-34-82, 32 227-01-92, 32 219-11-25,
32 219-21-26, 32 219-17-92
www: www.zus.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku
ul. Reymonta 2
tel.: 32 422-26-00

Urzędy Pracy

Urząd Pracy w Tychach
ul. Budowlanych 59
tel.: 32 227-36-15, 32 227-45-55
www: www.tychy.org.pl/pup/oferta.htm
e-mail: katy@praca.gov.pl

Urząd Pracy w Pszczynie
ul. 3-go MAJA 10
43-200 Pszczyna
tel.: 32 210-46-32

Pozostałe Urzędy

Urząd Statystyczny w Tychach
ul. Niepodległości 188
43-100 Tychy
tel.: 32 227-39-68
www: www.stat.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Budowlanych 131
tel./ faks 32 219-31-77
e-mail: pssetychy@pro.onet.pl

Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23
tel.: 32 358-70-00

Narodowy Fundusz Zdrowia w Katowicach
ul. Gen. Jankego 15 A
tel.: 32 735-15-20
Informacja, tel.: 32 735-15-50
www: www.nfz.gov.pl

NZOZ Przychodnia Nr 4(podpisana umowa z Cechem)
al. Niepodległości 45
43-100 Tychy
tel.: 32 227-81-09

Porady i Skargi
tel.: 32 358-70-93

Szkoły zawodowe na terenie miasta Tychy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (w Zespole Szkół Nr 3)
ul. Nowokościelna 11
43-100 Tychy
tel.: 32 227-32-13

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 (w Zespole Szkół Nr 4)
ul. Bielska 100
43-100 Tychy
tel.: 32 217-38-22
www: www.zs2.tychy.net.pl
e-mail: zsz2_tychy@min.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 (w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5)
ul. Edukacji 11
43-100 Tychy
tel.: 32 227-37-33
www: www.zsbm.tychy.pl
e-mail: szkola@zsbm.tychy.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 (w Zespole Szkół Nr 6)
al. Piłsudskiego 10
43-100 Tychy
tel. 32 217-00-91
e-mail: zss@tychy.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 (w Zespole Szkół Nr 7)
ul. Browarowa 1A
43-100 Tychy
tel.: 32 227-36-32