DRUKI DO POBRANIA

Obowiązkowe oświadczenie kandydatów do egzaminu – w związku z pandemią COVID-19

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego

Zaświadczenie pracodawcy o okresie nauki

Wniosek o skrócenie/przedłużenie umowy o praktyczną naukę zawodu

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego

Wniosek o refundację

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego czeladniczego