O CECHU

Cech Rzemiosł Różnych w Tychach utworzono na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 20.04.1955 r., wydanej na wniosek Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Pierwszym Starszym Cechu był rymarz-tapicer z Mikołowa Stefan Sornek w latach od 1956 – 1977r. Kolejno urząd Starszego Cechu pełnili Alojzy Solarczyk od 1977 do 1979 r., Chwalczyk Paweł od 1979 do 1981 r., Biolik Józef od 1981 do 1989 r., Pacuła Zenon od 1989 do 1997 r., Ernest Adamus od 1997 do 2000 r. Od 2000 roku do 28.06.2023 r. Starszym Cechu była Danuta Pietras. W wyborach uzupełniających w dniu 3.06.2024 r. Starszym Cechu został Karol Jakubek.

Zarząd Cechu

Karol Jakubek
Starszy Cechu

Karol Jakubek

Mistrz w zawodzie stolarz. Jest właścicielem Firmy Usługowo-Handlowej „TORUS” której przyznano tytuł Firma z Jakością. Szkoli uczniów ucząc ich swego fachu. Posiada odznaczenia: Honorowa Odznaka Rzemiosła województwa śląskiego oraz Honorową Odznakę Rzemiosła.

Podstarszy Cechu

Zbigniew Kierat

Prowadzi firmę od 1991 r. obecnie Auto Centrum oraz od 2014 r. jest właścicielem Restauracji Huta Paprocka. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach. Posiada odznaczenia: Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego, Honorową Odznakę Rzemiosła oraz Złotą Odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle, jak również tytuły: Firma z Jakością, Firma z Przyszłością, Wiarygodny Lider Biznesu, Rzemieślnik Roku 2007, Tyski Lider Przedsiębiorczości nadany przez Prezydenta Miasta Tychy, Menedżer Roku 2006, Podziękowanie od Ministra Gospodarki za zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

Podstarszy Cechu

Andrzej Chwalczyk

Zakład stolarski utworzony przez Roberta Chwalczyka w 1967 roku, natomiast syn Andrzej przejął obowiązki ojca w 1999r. Jest Rzeczoznawcą w zawodzie Stolarz z ramienia Katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz członkiem Komisji Egzaminacyjnej. Posiada odznaczenia: Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego oraz Honorową Odznakę Rzemiosła, jak również tytuły: Firma z Jakością, Tyski Lider Przedsiębiorczości nadany przez Prezydenta Miasta Tychy.

Skarbnik

Stanisław Klimczok

Prowadzi firmę od 2002 r. Mistrz w zawodzie piekarz oraz cukiernik od 40 lat. Prowadząc piekarnię przekazuje swą wiedzę uczniom szkół zawodowych. Jest Rzeczoznawcą w zawodzie Piekarz z ramienia Katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz zastępcą Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej również w zawodzie piekarz. Posiada odznaczenia: Honorową Odznakę Rzemiosła oraz Honorową Odznakę Rzemiosła Śląskiego jak również tytuły: Firma z Jakością, Wiarygodny Lider Biznesu.

Sekretarz

Jan Drozdek

Jest mistrzem w rzemiośle blacharstwo samochodowe. Prowadzi w Bieruniu swój warsztat samochodowy gdzie od lat szkoli uczniów. Posiada odznaczenia: Honorowa Odznaka Rzemiosła woj. śląskiego, Honorowa Odznaka Rzemiosła, Srebrna i Złota za Szkolenie Uczniów w Rzemiośle, Srebrny medal im. Jana Kilińskiego.

Członek

Andrzej Forreiter

Jest mistrzem w rzemiośle elektromechanik pojazdów samochodowych. Prowadzi w Tychach swój warsztat samochodowy. Posiada odznaczenia: Honorowa Odznaka Rzemiosła woj. śląskiego, Honorowa Odznaka Rzemiosła, Srebrny medal im. Jana Kilińskiego.