ZMARŁ WIELOLETNI CZŁONEK CECHU ROBERT CHWALCZYK

Z przykrością informujemy, że zmarł jeden z najbardziej znanych tyskich rzemieślników, Robert Chwalczyk. Pan Robert swój zakład stolarski założył w 1967 r. Był wieloletnim członkiem Cechu, członkiem Zarządu oraz doskonałym nauczycielem zawodu. Wyszkolił ponad 50 uczniów na czeladników i mistrzów w zawodzie stolarz. Pogrzeb śp. Roberta Chwalczyka odbędzie się w czwartek 1 lipca o godz. […]

Aktualności

Od 26 kwietnia uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze

Szanowni Państwo,   Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.   Młodociani pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i  będący uczniami  klas I-III  w najbliższym tygodniu w wyznaczone dni tygodnia,  zgodnie ze szkolnym planem nauczania, powinni stawić się u pracodawców. […]

Aktualności

Ważne – zawieszenie praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych od 29 marca do 11 kwietnia

Od 29 marca br. weszły w życie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty którymi została również objęta praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników! Od 29 marca do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą uczęszczać na zajęcia praktyczne u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy❗ Więcej informacji:  […]

Aktualności

Wraca kształcenie praktyczne od 30 listopada 2020

Wraca kształcenie praktyczne Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub […]

Aktualności

Przedłużenie kształcenia w trybie zdalnym do 29.10.2020

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Pełna treść komunikatu pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec Zgodnie z tym artykułem, w okresie obowiązywania ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – do decyzji […]

Aktualności