4 listopada 2020

Przedłużenie kształcenia w trybie zdalnym do 29.10.2020

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Pełna treść komunikatu pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec Zgodnie z tym artykułem, w okresie obowiązywania ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – do decyzji […]

Aktualności
24 października 2020

Od 24 października do 8 listopada br. pracownicy młodociani zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego […]

Aktualności
19 października 2020

Zmiany w funkcjonowaniu szkół od 19 października 2020

Od 19 października br. w strefie żółtej wszyscy uczniowie ze szkół ponadpodstawowych przejdą na system mieszany (hybrydowy). Młodociani pracownicy, będący uczniami branżowej szkoły I stopnia będą nadal realizować zajęcia praktyczne w zakładzie pracy, o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w-szkolach-ponadpodstawowych?fbclid=IwAR14dI9-DBtTFRkUPHdTfJuY0xAeTV4r5sXZrr1PDfd4XWdL7MB7Fgz4G0A  

Aktualności
25 czerwca 2020

Powrót pracowników młodocianych na zajęcia praktyczne od 29.06.2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało w dniu dzisiejszym oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów – młodocianych pracowników. Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie […]

Aktualności
2 czerwca 2020

Nauka zdalna do 26 czerwca 2020

W poniedziałek, 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego wypoczynku. Wskazał, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych. Szef MEN zapowiedział ponadto, że nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono […]

Aktualności