26 listopada 2020

Wraca kształcenie praktyczne od 30 listopada 2020

Wraca kształcenie praktyczne Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub […]

Aktualności
4 listopada 2020

Przedłużenie kształcenia w trybie zdalnym do 29.10.2020

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Pełna treść komunikatu pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec Zgodnie z tym artykułem, w okresie obowiązywania ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – do decyzji […]

Aktualności
24 października 2020

Od 24 października do 8 listopada br. pracownicy młodociani zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego […]

Aktualności
19 października 2020

Zmiany w funkcjonowaniu szkół od 19 października 2020

Od 19 października br. w strefie żółtej wszyscy uczniowie ze szkół ponadpodstawowych przejdą na system mieszany (hybrydowy). Młodociani pracownicy, będący uczniami branżowej szkoły I stopnia będą nadal realizować zajęcia praktyczne w zakładzie pracy, o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w-szkolach-ponadpodstawowych?fbclid=IwAR14dI9-DBtTFRkUPHdTfJuY0xAeTV4r5sXZrr1PDfd4XWdL7MB7Fgz4G0A  

Aktualności