Informacje bieżące

17 grudnia 2018

COROCZNE SPOTKANIA SEKCYJNE

Na spotkaniach odbyły się wybory nowych przewodniczących oraz dyskutowano na temat bieżących spraw danej branży.

Przewodniczącą sekcji spożywczej pozostała ponownie wybrana Stanisława Łapeta, zastępcą Joachim Pinocy a skarbnikiem Małgorzata Szczygieł.

Przewodniczącą sekcji ogólnobudowlanej została wybrana Teresa Palian, zastępcą Andrzej Chwalczyk a skarbnikiem Marek Feluś.

Przewodniczącym sekcji różnej jest Tadeusz Szkarłat, jego zastępcą Bożena Bieszyk a skarbnikiem Czesław Franczyk.

Przewodniczącym sekcji motoryzacyjnej został Andrzej Forreiter, zastępcą Zbigniew Kierat a skarbnikiem Piotr Urbaniec.

Przewodniczącym sekcji fryzjerskiej został wybrany ponownie Mariusz Błasiak, zastępcą Sylwia Laskowska a skarbnikiem Iwona Cituk.

Spotkania sekcji przebiegały w bardzo sympatycznej atmosferze, były okazją do spotkania znajomych jak również do zawarcia nowych znajomości. Bardzo dziękujemy wszystkim za obecność i zapraszamy na kolejne spotkania jednocześnie apelujemy o większą frekwencję.

 

Wydarzenia