Informacje bieżące

11 czerwca 2019

Dokumenty do egzaminu czeladniczego

Wnioski do egzaminu czeladniczego prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie, do 2 lipca br.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek do egzaminu wraz z zaświadczeniem o odbyciu praktycznej nauki zawodu (do pobrania w biurze Cechu lub na naszej stronie int.)
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej
  • kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (w przypadku nauki u kilku pracodawców – wszystkie umowy o pracę + świadectwa pracy)
  • 1 zdjęcie – podpisane
  • opłata w wysokości 761,00 zł (gotówką bądź przelewem na konto Cechu)

 

Aktualności