Informacje bieżące

22 czerwca 2016

Komunikat OHP – wnioski składamy do 12 lipca 2016r.

Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach przypomina, że dla umów o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników, podpisanych z pracodawcami w 2013 roku zgodnie z §11 rozporządzenie MPiPS z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. 2007, Nr 77 poz.518 z późn.zm.) ostateczny termin na złożenie wniosku o wypłatę refundacji upływa z dniem 31 lipca 2016 roku, o czym informuje § 5 punkt 4 umów o refundację zawartych w 2013 roku.
Wniosek złożony przez pracodawcę po tym terminie nie zostanie zrealizowany.

Aktualności