Informacje bieżące

4 listopada 2020

Przedłużenie kształcenia w trybie zdalnym do 29.10.2020

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Pełna treść komunikatu pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Zgodnie z tym artykułem, w okresie obowiązywania ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – do decyzji pracodawcy należy kwestia wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia w kwocie ustalonej  w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, czy w kwocie zmniejszonej. Pracodawca może, ale nie jest prawnie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia.

Zgodnie z zapisem w ustawie, jeśli pracodawca wypłaci młodocianemu pracownikowi wynagrodzenie, to otrzyma refundację zgodnie z warunkami określonym w umowie.

Aktualności