Informacje bieżące

2 grudnia 2016

SPOTKANIE SEKCJI FRYZJERSKIEJ

W dniu 28 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie sekcji fryzjerskiej. Spotkanie prowadziła Starszy Cechu pani Danuta Pietras przy współudziale członków zarządu Cechu. Na spotkaniu odbyły się wybory nowego Przewodniczącego którym ponownie został wybrany pan Mariusz Błasiak. Zastępcą Przewodniczącego zostały panie Justyna Gach oraz Barbara Dembkowska a funkcję Skarbnika będzie pełniła pani Magdalena Wolnik. Wybrano również Zastępcę Skarbnika, są to panie Ewa Targiel oraz Sylwia Laskowska.

Na spotkaniu przyjęto regulamin sekcji branżowej, pan Błasiak odczytał sprawozdanie z działalności sekcji, dyskutowano o bieżących sprawach branży.

Spotkanie sekcji przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze, było również okazją do zawarcia nowych znajomości.

Aktualności, Wydarzenia