Informacje bieżące

14 czerwca 2022

Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach

Dnia 13.06.2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach. W Walnym Zgromadzeniu wziął udział Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Pan Grzegorz Miketa.
Nagrodę i dyplom za zajęcie II miejsca w XXVIII Międzynarodowych Mistrzostwach Fryzjerstwa Polskiego w Poznaniu otrzymał Pan Mateusz Skorek uczeń Pani Sylwii Laskowskiej.
Srebrną Odznakę Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle dostali:
– Andrzej Chwalczyk
– Edward Hajduga
Honorową Odznaką Rzemiosła Województwa Śląskiego zostali wyróżnieni:
– Krzysztof Segeth
– Elżbieta Bula
– Krzysztof Gorzawski
– Jacek Blacha
Honorową Odznaką Rzemiosła zostały wyróżnione:
– Renata Wróbel
– Małgorzata Mrozek
Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego otrzymała
– Danuta Wróbel
Dyplomy za długoletnią przynależność do Cechu otrzymali:
Za 15 lat:
– Kinga Blacha
– Katarzyna Harańczyk
– Anna Dyjas
– Sylwia Laskowska
Za 20 lat:
– Stanisława Łapeta
– Zdzisława Jachulska
Za 25 lat:
– Mirosław Krzystolik
– Andrzej Forreiter
Za 30 lat:
– Adam Żogała
Za 40 lat:
– Danuta Pietras
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.
Aktualności, Galeria, Wydarzenia