Informacje bieżące

29 marca 2021

Ważne – zawieszenie praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych od 29 marca do 11 kwietnia

Od 29 marca br. weszły w życie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty którymi została również objęta praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników!

Od 29 marca do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą uczęszczać na zajęcia praktyczne u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia?fbclid=IwAR0uyefhIpfUlsH6MJxczWoPWZJrZNro2yd-cuVRnrzcF277KRdkLUESb_E

 

Aktualności