Informacje bieżące

3 lutego 2008

Wieczór kolędowy 1 luty 2008 r.

Zarząd w składzie: Danuta Pietras, Zbigniew Kierat, Andrzej Chwalczyk oraz Józef Dyjeciński tradycyjnie rozpoczęli wieczór odśpiewaniem kolędy „sród Nocnej Ciszy”.

W części artystycznej wystąpił chór mieszany „Presto Cantabile” pod dyrekcją Pani mgr Dominiki Kolar absolwentki Katowickiej Akademii Muzycznej.

Chór powstał w 2008 r. pod patronatem Cechu. Próby chóru odbywają się w budynku Cechu dwa razy w tygodniu. Chętni do śpiewu razem z chórem będą mile widziani.

Wydarzenia