Informacje bieżące

22 listopada 2019

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE WS. PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dyrektorami szkół, kierownikami praktyk, kierownikiem działu oświaty Izby Rzemieślniczej oraz pracodawcami, które odbędzie się dnia 27 listopada 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach ul. Damrota 66.

 

Tematem spotkania będzie współpraca między szkołami a Cechem reprezentującym rzemieślnicze zakłady szkolące pracowników młodocianych oraz ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z praktycznym, w celu lepszego przygotowania do pracy w zawodzie, w którym uczeń uzyskał kwalifikacje.

 

 

 

Aktualności