Aktualności

19 listopada 2019

TURNIEJ NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE CUKIERNIK I PIEKARZ

TURNIEJ NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE CUKIERNIK I PIEKARZ 🧁🍰🥧🥐🍞🥖   Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach będzie organizatorem wojewódzkiego etapu XXV edycji Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz, który odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, we Wrocławiu.   Tematem przewodnim tegorocznej […]

Aktualności
30 sierpnia 2019

Pilne!!! Wniosek o aneks do umowy o refundację.

W związku ze zmianą wysokości stawek pracowników młodocianych należy złożyć w OHP wniosek o aneks do umowy o refundację. Proszę wydrukować wniosek oraz dostarczyć go w trybie pilnym do Cechu lub podejść do nas z pieczątką. —-> pobierz wniosek o aneks OHP  

Aktualności
16 sierpnia 2019

ZMIANA WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ MŁODOCIANYCH

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Istotną zmianą w tym rozporządzeniu jest podwyższenie o 1 punkt procentowy wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu (w przypadku przyuczenia – bez zmian). Od 1 września 2019 roku najniższe […]

Aktualności
1 sierpnia 2019

WAŻNE – OŚWIADCZENIE KOŃCOWEGO ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ!!!

PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZENIA KOŃCOWEGO ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ! Sejm wydłużył czas na złożenie oświadczenia ws. zamrożenia cen prądu do 13 sierpnia. Przypominamy tym którzy jeszcze nie złożyli oświadczenia u swojego sprzedawcy prądu, że jest to konieczne, aby w 2. półroczu 2019 odbierać energię po zamrożonej cenie.

Aktualności
11 czerwca 2019

Dokumenty do egzaminu czeladniczego

Wnioski do egzaminu czeladniczego prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie, do 2 lipca br.   Wymagane dokumenty: wniosek do egzaminu wraz z zaświadczeniem o odbyciu praktycznej nauki zawodu (do pobrania w biurze Cechu lub na naszej stronie int.) kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (w przypadku nauki u kilku […]

Aktualności